Xogo tradicional galego
Xogos e deportes tradicionais de España
Xogos e deportes tradicionais do mundo
Deporte tradicional galego

Nesta sala, móstranse a maioría dos xogos e deportes tradicionais de Galicia, doutras comunidades autónomas españolas, unha galería de campións galegos destas modalidades, ademais dun apartado especial dedicado ao mundo lúdico do noso insigne bardo Eduardo Pondal, creador da letra do Himno Galego, e, engadiremos algún expositor cos xogos máis representativos doutras nacionalidades do mundo. Sala multifuncional na que, dependendo das ocasións, realizaranse ao mesmo tempo, diferentes exposicións, obradoiros, conferencias, concertos musicais, etc. Nas que os xogos e deportes tradicionais sexan a actividade principal.

Sala 1 Museo Melga