Sala 2 do Museo Melga

Prehistoria, Idade Preclásica, Idade Clásica, Idade Media, Idade Moderna, Idade Contemporánea, Idade Postcontemporánea.

Exponse nesta sala, cronoloxicamente, desde a prehistoria ata os nosos días, a evolución histórica dos xogos e deportes a través dos tempos e das civilizacións antigas, destacando ademais os xogos e deportes actuais, así como os Xogos Olímpicos antigos e modernos, e, como na sala anterior, unha galería de campións galegos mundiais, olímpicos ou paralímpicos.

Prehistoria

Idade antiga preclásica
– Os grandes imperios: Mesopotamia, Exipto, Persia.
– Os antigos pobos do Mediterraneo.
– Pobos do continente asiático.
– Culturas da América precolombina

Idade antiga clásica
– A antiga Grecia
– A sociedade etrusca
– Roma

Idade media
– O medievo occidental da alta á baixa idade media 476 D.C. 1443/92 D.C.

Idade moderna
– O Renacemento europeo
– O Barroco ou antigo réxime
– A Ilustración

Idade contemporanea, a Revolución Industrial
– O século XIX e as súas transformacións sociaís
– O século XX

Idade postcontemporánea
– O século XXI