Reservas

Visitas guiadas en grupo

Visitas guiadas para grupos

O Museo ofrece visitas guiadas para grupos .

Aqueles que a soliciten, deberán reservar a mesma, cun mínimo de 15 días de antelación, sendo requisito imprescindible estar constituído o grupo cun mínimo de 10 compoñentes. En caso de exceder este número, ver información tarifas grupos.

O Museo fixará o día e a hora, atendendo á orde de chegada das solicitudes.

O abono da visita realizarase antes da mesma, remitindo o xustificante de pago DOUS DÍAS antes ao MELGA, ben por fax ou por correo electrónico.

De non recibir o xustificante de pago no prazo esixido, o Museo procederá a a anulación da visita.

Para calquera aclaración ou dúbida:

  • ou Chamar directamente ao número de teléfono 981715442
  • ou Enviar por Fax o seu reserva ao número 981714591
  • ou a través do formulario

Fai a túa reserva

Cargando Calendario...
-
Disponible
14
-
Reservado
14
-
Pendiente
captcha