Tarifas Melga 2021

Visita Libre

Adultos 2,00 €
Xubilados, estudantes con carnet xóve 1,50 €
Nenos/as de 5 aos 14 anos 1,50 €
Carnet amigo do Melga e outros museos 1,00 €

Exencións

Menores de 5 anos acompañados dos pais/nais ou familiares. Visitas en xeral, non en grupo Gratis
Parados con tarxeta de desemprego Gratis
Empadroados no Concello de Ponteceso Gratis

Visitas guiadas para grupos

Entra única 3,00 €
Máis 60 persoas Contactar

Todos os visitantes que desexen obter algunhas das exencións establecidas polo MELGA, terán que acreditalo coa documentación pertinente (D.N.I., carnets, tarxeta, empadronamento; etc.).

Coa súa entrada vai incluído,para todo os visitantes, una sesión práctica de xogos e deportes tradicionais no exterior ou interior do museo.

As excepcións corresponderán só as visitas libres

Outros servizos

Aluguer de material de xogos e deportes tradicionáis 200,00 €
Conferencias en colexios, institucións, etc. 150,00 €
Encontros  de xogos en colexios
(Incluíndo xogos exterior-interior, transporte material, seguros, monitores)
350,00 €
Festival no Melga
(Incluíndo xogos exteriores, almorzo/merenda e visita guiada)
450,00 €
Obradoiro xogos e deportes en colexios
(Incluíndo xogos, materiaís, profesores, seguros e transporte)
500,00 €
Obradoiro xogos e deportes no Melga
(Incluíndo xogos, almorzo/merenda, visita guiada, materiaís e monitores)
600,00 €
Convivencias fin de semana no Melga
Incluíndo xogos, monitores, obradoiro, transporte e comida
800,00 €
Festival xornada completa en Centros Comerciáis e Concellos
(Incluíndo xogos, material, monitores, transporte material e seguros)
1300,00 €
Curso e Campus no Melga ou entidades públicas ou privadas
(Incluído material teórico e práctico, profesores, obradoiros,manutención)*
Consultar

(*) Tarifas negociables segundo a programación e a duración do curso ou campus.