Tarifas Melga 2016

Visita Xeral

Adultos 2,00 €
Xubilados, estudantes con carnet xóve 1,50 €
Nenos/as de 5 aos 14 anos 1,50 €
Carnet amigo do Melga e outros museos 1,00 €

Visitas guiadas para grupos

De 10 a 25 persoas (guía individual) 1,50 € p.p.
De 26 a 50 persoas (guía individual + monitor) 2,00 € p.p.
De 51 a 100 persoas (guía individual + monitores) 2,50 € p.p.
Grupos superiores a 100 persoas Contactar

Exencións

Menores de 5 anos acompañados dos pais/nais ou familiares. Visitas en xeral, non en grupo Gratis
Parados con tarxeta de desemprego Gratis
Empadroados no Concello de Ponteceso Gratis

Todos os visitantes que desexen obter algunhas das exencións establecidas polo MELGA, terán que acreditalo coa documentación pertinente (D.N.I., carnets, tarxeta, empadronamento; etc.).

Coa súa entrada vai incluído,para todo os visitantes, una sesión práctica de xogos e deportes tradicionais no exterior ou interior do museo.

Outros servizos

Aluguer de material de xogos e deportes tradicionáis 150,00 €
Conferencias en colexios, institucións, etc. 150,00 €
Encontros matináis ou vespertinos de xogos en colexios
(Incluíndo xogos exterior-interior, transporte material, seguros, monitores)
350,00 €
Festival matinal ou vespertino no Melga
(Incluíndo xogos exteriores, almorzo/merenda e visita guiada)
450,00 €
Obradoiro xogos e deportes (matinal ou vespertino) en colexios
(Incluíndo xogos, materiaís, profesores, seguros e transporte)
500,00 €
Obradoiro xogos e deportes (matinal ou vespertino) no Melga
(Incluíndo xogos, almorzo/merenda, visita guiada, materiaís e monitores)
600,00 €
Convivencias fin de semana no Melga (sábado M/T e domingo M)
Incluíndo xogos, monitores, obradoiro, transporte e comida
800,00 €
Festival xornada completa en Centros Comerciáis e Concellos
(Incluíndo xogos, material, monitores, transporte material e seguros)
1300,00 €
Curso e Campus no Melga ou entidades públicas ou privadas
(Incluído material teórico e práctico, profesores, obradoiros,manutención)*
Consultar

(*) Tarifas negociables segundo a programación e a duración do curso ou campus.