Fundación

A Fundación Ricardo Pérez y Verdes ten por obxeto conservar e recuperar o patrimonio lúdico, cultural e deportivo de Galicia, así como do resto de comunidades do territorio español.

Vai contribuir ó coñecemento e interpretación do xogo nun contexto histórico e evolutivo.
A Fundación quere fomentar e divulgar os deportes tradicionáis e todas aquelas manifestacións lúdicas vencelladas á Galicia.
Promove a ainvestigación do patrimonio lúdico deportivo de Galicia, así como do resto de comunidades do territorio español.
A Fundación realiza actividades de formación nas areas lúdico deportivas e neste anos creou un fondo documental especializado na historia do deporte, a educiación física e xogos e deportes tradicionáis.
Traballamos para establecer contactos e intercambios con outras asociacións que participen dos mesmos intereses.

 

MEMBROS DO PATRONATO

PRESIDENTE: Ricardo Pérez y Verdes

VICEPRESIDENTA: María Dolores González Roel

VOCAIS: José Manuel Blanco Aldaríz, Germán Rodríguez Conchado, José Luís Fondo Aguilar, Leonardo Ángel Martinez Roca

SECRETARIA: Cecilia Monllor-Martínez Sánchez

 

Consulta os estatutos da Fundacion Ricardo Pérez y Verdes
Consulta o acta de constitucion da Fundación Ricardo Pérez y Verdes